Životnosť

Ako na dlhšiu životnosť pásu


Prevádzkové podmienky pílového pásu výrazne ovplyvňujú jeho životnosť. Nasadením nového pásu je iba jedným z krokov, ktoré by obsluha mala urobiť pri výmene nástroja. Niektoré kroky je vhodné vykonávať pravidelne pri každej výmene pásu, iné stačí urobiť s nižšou frekvenciou.

 • Pred zložením pásu skontrolujte vzdialenosť medzi chrbtom a nákolkom obežných kolies, ktorá by mala byť 1-2 mm.
 • Po zložení stav kontaktnej plochy obežných kolies a bezproblémovosť stredových ložísk obežných kolies.
 • Pri každej výmene pílového pásu stroj skontrolujte a vyčistite.
 • Odstráňte nahromadené špony okolo rámu píly a vodítok pásu.
 • Na prečistenie vodítok je vhodné použiť stlačený vzduch.
 • Skontrolujte nastavenie a funkčnosť vodítok, a to vrátane narovnávacích kladiek.
 • Nezabudnite horné prítlačné vedenie, spravidla vlepený tvrdokov alebo ložisko.

Pre vhodné rezné parametre odporúčame kontaktovať naše techniky, použiť posuvnú tabuľku rezných dát alebo program ParaMaster.


Medzi potrebné informácie patrí:


 • označenie materiálu (ČSN, ISO, DIN)
 • pevnosť materiálu (N/mm2, HRC)
 • tvar obrobku (guľatina, profil)
 • rozmery (priemer, sila steny)
 • typ stroja
 • požiadavka zákazníka (kvalita povrchu, vysoký výkon)


Výsledkom potom sú odporúčania pre nasledujúce parametre:


 • typ pílového pásu
 • ideálny rozstup zubov (tpi)
 • rezná rýchlosť (m/min)
 • rýchlosť posuvu (mm/min)
 • rezný výkon (cm2/min)
 • rezný čas (min)
 • koncentrácia oleja v emulzii (%)
 • výkonové faktory pre temperované materiály
 • Nasaďte pílový pás spoločne s ochranou zubov na obežné kolesá a vložte ho do vodítok.
 • Napnite pílový pás a skontrolujte či je napnutie správne – odporúčané hodnoty: 250 - 300 N/mm2.
 • Napínanie pásu sa meria tenzometrom. Ak nemáte vlastný, náš technik môže vykonať meranie za vás.
 • Odstráňte ochranu zubov a nechajte pílový pás voľne prebehnúť, nastavte trieskovú kefu.
 • Skontrolujte, či je pás stabilný. Po chvíli používania možno ešte mierne dotiahnuť.
 • Nastavte vodítka čo najbližšie k materiálu, aby sa predišlo podrezávaniu a praskaniu pásu.


Upozornenie:
Správne napnutie je nesmierne dôležité pre životnosť pílového pásu a presnosť rezu. Pokiaľ je napnutie remeňa príliš nízke, povedie to k nepresnému rezu a príliš vysoké napnutie remeňa môže viesť k pretrhnutiu pásu.

Správne nastavenie trieskovej kefy zaisťuje starostlivé čistenie priestoru medzi zubami určeného na vynášanie špon z rezu.

 • Pokiaľ je to možné, triesková kefa by mala byť poháňaná.
 • Čistí priestor pre triesky medzi zubami a zabraňuje upchávaniu.
 • Nikdy nepoužívajte plastové leštiace kefy alebo kefy bez abrazívnych častí.
 • Nastavte kefu tak, aby sa konce osadených drôtov takmer dotýkali základne zuba.
 • Pri použití premenlivej rozteče zubov nastavte špičku kefy, aby sa takmer dotýkala základne zuba s najnižšou výškou.Zaistenie dostatočného prívodu chladiaceho a mazacieho média do miesta rezu je jednou z dôležitých úloh obsluhy stroja. Systém chladenia je potrebné pravidelne kontrolovať, keby došlo k jeho upchatiu alebo k poklesu hladiny v nádrži.


Medzi hlavné funkcie patrí:


 • zníženie trenia a opotrebovania nástroja
 • zníženie energie pri tvarovaní špony
 • odvod trecieho tepla
 • garancia určitej kvality rezného povrchu


Medzi vedľajšie funkcie patrí:


 • odstránenie triesok
 • splachovací efekt
 • ochrana proti korózii

Aby ste dosiahli dobrý výkon a zároveň dlhú životnosť, je nutné pílový pás najskôr zabehnúť a mierne tým zaobliť rezné hrany. Týmto jednoduchým, ale dôležitým krokom si zaistíte spoľahlivosť a efektivitu nástroja.


Zabiehanie pílových pásovUpozornenie:

Zásadne nikdy nenachádzajte novým nástrojom do starého rezu, pokiaľ v ňom došlo k deštrukcii predošlého pílového pásu.

Pri chladení emulzií je zmes rezného oleja a vody smerovaná na celý obrobok a pílový pás. Pred rezom a uprostred zaisťuje najmä mazanie a chladenie, za rezom oplach.

Systém minimálneho mazania sa uplatní najmä pri rezaní profilov alebo pri špeciálnych prípadoch použitia. Rozstrekom sa nanáša len malé množstvo rezného oleja priamo na rezné hrany.

V prípade mikromazania je dôležité pravidelne kontrolovať správne nastavenie trysiek, aby boli rezné hrany, poprípade tiež chrbát pílového pásu, správne ošetrené.

Bližšie informácie na mazanie

Mikromazanie a jeho vlastnosti:


 • nanáša sa na zuby pílového pásu pred vstupom do rezu
 • používa sa najmä pre krátke dĺžky záberu
 • výhodné najmä pre zväzkové delenie profilov a trubiek
 • pri použití vhodného maziva nie je potrebné obrobok odmasťovať
 • jednoduchá dodatočná montáž na vertikálne pásové píly
 • žiadny chladiaci alebo oplachovací účinok


Použitie:


 • rúrky
 • profily
 • materiály špeciálnych tvarov
 • plné materiály do Ø 250 mm (konštrukčná oceľ)
 • plné materiály do Ø 100 mm (nerezová oceľ)
 • hliník a hliníkové zliatiny

Pravidelne kontrolujte koncentráciu oleja v emulzii pomocou ručného refraktometra a množstva média v nádrži.


Odporúčaná koncentrácia sa líši podľa delených materiálov v rozsahu 5-25 % alebo aj viac. Podrobnejšie informácie vám poskytne náš technik, je možné ich dohľadať v posuvnej tabuľke rezných dát alebo v programe ParaMaster - online programe rezných dát od firmy WIKUS.

Možné dôsledky nedostatočného chladenia:

 • kratšia životnosť tela pílového pásu so vznikom prasklín
 • rýchlejšie opotrebovanie zubov kvôli vyšším teplotám
 • nalepenie deleného materiálu na reznú hranu s následným vylomením