Základné informácie

Rozteč zubov


 • Rozteč zubov zodpovedá počtu zubov na palec (tpi = tooth per inch). Jeden palec = 25,4 mm.
 • Rozhodujúcim faktorom pre správnu voľbu rozstupu zubov je dĺžka záberu pásu v reze (dĺžka rezu).
 • Svoju úlohu tiež hrá akosť materiálu a zvolený typ pílového pásu.
 • Rozlišuje sa konštantné ozubenie s rovnomerným rozstupom zubov a variabilné ozubenie s premenlivým rozstupom zubov v rámci intervalu.
 • Variabilné ozubenie, napríklad 2-3 tpi, sa vyznačujú dvoma rozmermi, kde nižšie číslo 2 je minimálne a väčšie číslo 3 maximálny rozstup v danom intervale.Konštantný rozstup s rovnakou vzdialenosťou zubov


Variabilný rozstup s premenlivou vzdialenosťou zubov

Typy rozvodu zubov

Voľný pohyb pílového pásu v reze je dosiahnutý vyhnutím zubov striedavo vľavo a vpravo mimo rovinu tela pásu.

Štandardný rozvod (SD)

 • Univerzálne použiteľný na rezanie ocelí, liatiny a tvrdých neželezných kovov s hrúbkou od 5 mm.
 • Konštantný rozstup zubov: sekvencia nastavenia vľavo / vpravo / rovno.
 • Variabilný rozstup zubov: aspoň jeden nerozvedený zub v intervale, zostávajúce zuby sa nastavujú opakovane vľavo / vpravo alebo v opačnom poradí.

Striedavý rozvod (SFN)

 • Upravený štandardný rozvod (SD).
 • Premenlivá šírka vyhnutia jednotlivých zubov a ich rôzne výšky docieli upokojenie pílového pásu v reze, zvýšenie výkonu a tiež predĺži životnosť.

Skupinový rozvod (GS)

 • Pílové pásy s konštantnou zubovou roztečou v rozmedzí od 4 do 18 tpi dosahujú pri skupinovom rozvedení lepšiu kvalitu rezného povrchu rezaného materiálu.

Vlnový rozvod (WS)

 • Na plechy, tenkostenné rúry a profily do rozmeru materiálu 5 mm.

Široký rozvod (SW / NE)

 • Upravený štandardný rozvod (SD).
 • Zuby sú viac vyhnuté ako prevencia zovretia pílového pásu v materiáloch.
 • Typické použitie pri nosníkoch z konštrukčných ocelí s vnútorným napätím.
 • Delenie nemetalických materiálov (hliník, bronz, apod.) a na strojoch s ručným podávaním.