Profilová geometria (P)

Určená na delenie všetkých profilových materiálov (O, L, I, T, H, U)