Zabiehanie pásov

Zabiehanie pílových pásov


Aby ste dosiahli dobrý výkon a zároveň dlhú životnosť, je nutné pílový pás najskôr zabehnúť a mierne tým zaobliť rezné hrany. Týmto jednoduchým, ale dôležitým krokom si zaistíte spoľahlivosť a efektivitu nástroja. V opačnom prípade hrozí významné skrátenie životnosti, presnosti alebo výkonu pílového pásu.


Na dosiahnutie ideálnych výsledkov je kľúčové zaistiť čo najmenšie vibrácie v priebehu zabiehania. Ak je nástroj hlučný, odporúčame ďalej upraviť parametre, pokiaľ nedôjde k upokojeniu v reze.


 • Zistite si odporúčané hodnoty rýchlosti pásu (m/min) a posuvu do rezu (mm/min) podľa tvaru a akosti deleného materiálu.

Nastavenie parametrov

Bimetalické pílové pásy

 • 100% reznej rýchlosti (m/min) a 50% posuvu (mm/min) oproti odporúčaným hodnotám
 • pri menších materiáloch po dobu 15 minút
 • pri materiáloch veľkých rozmerov odrezaním 300 cm2

Tvrdokovové pílové pásy

 • 75% reznej rýchlosti (m/min) a 50% posuvu (mm/min) oproti odporúčaným hodnotám
 • pri menších materiáloch po dobu 15 minút
 • pri materiáloch veľkých rozmerov odrezaním 500 cm2
 • pri vibráciách opätovne znížiť rýchlosť pílového pásu

Nesprávne zabehnutie pílových pásov môže viesť k odlomeniu reznej hrany a tým k skráteniu životnosti

Optimálne zaoblenie reznej hrany po správnom zabehnutí

Preťaženie reznej hrany pri nesprávnom zabehnutí vedie k jej vylomeniu

Nový pílový pás má veľmi malý rádius reznej hrany

Informácie pre prvé použitie


Nové pílové pásy môžu byť náchylné k vibráciám a hlučnosti. V tomto prípade odporúčame ďalšie zníženie reznej rýchlosti (m/min), kým vibrácie neustanú.

Po zabehnutí pomaly zvyšujte reznú rýchlosť (m/min) na určenú hodnotu a potom postupne zvyšujte rýchlosť posuvu (mm/min) na hodnoty určené našimi technikmi, pomocou posuvnej tabuľky rezných dát alebo programu ParaMaster.


Ďalšie odporúčané kroky pri výmene pílového pásu:


 • skontrolovať napnutie pílového pásu, ktoré by malo byť v rozmedzí 250 - 300 N/mm2
 • koncentráciu oleja v emulzii pomocou ručného refraktometra a v prípade potreby upraviť
 • použiť ParaMaster na určenie optimálnych rezných parametrov