Príčiny závad

Najčastejšie závady a ich možný pôvod


Každý sa s tým niekedy stretne. Pílový pás nereže alebo reže zle. Spôsob a miera poškodenia vie veľa napovedať, aká môže byť príčina závady. Pričom pílový pás je len jedným zo štyroch možných miest, kde pátrať. Je vždy dobré sa pýtať, či:


 • je materiál v zodpovedajúcej akosti a riadne upnutý,
 • je stroj pravidelne udržiavaný, čistený a nastavený,
 • obsluha zabieha nové pásy sú a máte správne rezné parametre,
 • je vhodne zvolený pílový pás pre delený materiál, poprípade nemá výrobnú vadu.Možná príčinaNáprava
Príliš vysoká rezná rýchlosťZnížte rýchlosť pásu a skontrolujte parametre pomocou programu ParaMaster
Nedostatočné chladenieSkontrolujte množstvo kvapaliny, jej koncentráciu a smerovanie prívodov
Povrch je pokrytý pieskom, okujemi alebo je extrémne tvrdý, možné inklúzie v materiáliUpravte rezné parametre alebo zvoľte vhodnejší typ pásu, v prípade potreby očistite alebo zbrúste povrch materiálu v mieste rezu
Nesprávne prvotné zaobchádzanieDodržujte správny postup zabiehania pásuMožná príčinaNáprava
Príliš nízka rýchlosť pásuZistite správne hodnoty v programe ParaMaster a upravte reznú rýchlosť
Príliš vysoký posuv do rezuZistite správne hodnoty v programe ParaMaster a upravte posuv do rezu
Zlá rozteč zubov k rozmeru materiáluSkontrolujte správny rozstup zubov v našich tabuľkách, poprípade zvoľte inú geometriu
Delený materiál nie je dostatočne upnutýLepšie zafixujte delený materiál, najmä pri vrstvených alebo zväzkových rezoch
Formovanie nárastkov (studených návarov)Skontrolujte chladiaci systém a trieskové kefy
Tvrdý inklúzií (pecka) v materiáliV prípade potreby zaistite metalografické vyšetrenie materiálu, hrozba aj pre prípadné ďalšie obrábacie operácieMožná príčinaNáprava
Stupený pás
Vymeňte pílový pás
Vedenie pásu je poškodené alebo nie je nastavenéSkontrolujte vodiace kocky, ich stav a nastavenie
Bočné vodidlá sú nastavené príliš voľnePri mechanických vodidlách nastavte medzeru na 0,02-0,05 mm, pri hydraulických skontrolujte tlak
Vodítka pásu sú príliš ďaleko od sebaUmiestnite vodidlá pásu čo najbližšie k delenému materiálu
Príliš vysoký posuv do rezuZnížte posuv do rezu a skontrolujte parametre pomocou programu ParaMaster
Pílový pás nie je dostatočne napnutýSkontrolujte napnutie pílového pásu pomocou tenzometra, v prípade potreby dotiahnite pás na hodnoty 250 - 300 N/mm2
Triesková kefa poškodzuje rezné hrany na jednej strane pásuUpravte nastavenie kefky, poprípade vymeňte za novúMožná príčinaNáprava
Zle zvarený pásPrasknutý pílový pás reklamujte a nechajte ho znova zvariť, nevyhadzovať
Možno skrytá vada strojaSkontrolujte vodiace prvky a obežné kolesá strojaMožná príčinaNáprava
Vodiace ložiská sú príliš úzko nastavené a valcujú pásSkontrolujte nastavenie ložísk a poprípade upravte
Vodiace prvky sú v nesprávnej polohe a nie sú vyrovnané s obežnými kolesamiSkontrolujte nastavenia a prípadne opravte
Navádzacie ložiská (kladky) sú zaseknuté a obrusujú pásVymeňte ložiská
Vodiace prvky po stranách a pri chrbte pásu sú opotrebovanéSkontrolujte a v prípade potreby vymeňte
Pílový pás beží príliš hlboko vo vodiacich kockáchJe potrebné zaistiť, aby základne zubových medzier vyčnievali 1-2 mm z vodítok
Príliš vysoké napnutie pásuSkontrolujte napnutie pílového pásu pomocou tenzometra, v prípade potreby dotiahnite pás na hodnoty 250 - 300 N/mm2
Obežné kolesá majú povrchové chyby alebo zlý rádius, ktorý nerovnomerne namáha pásOpravte alebo vymeňte kolesá
Obežné kolesá majú zlé stredové ložiskáNastavením obnovte vôľu v ložiskách alebo v prípade opotrebovania vymeňte
Zadná hrana pásu beží po nákolku obežných koliesUpravte chod pílového pásu (nastavenie obežných kolies a vedenie)
Obežné kolesá nie sú vycentrovanéOpravte alebo vymeňte kolesá

Sledovanie začiatku prasklín môže tiež napovedať príčinu

Praskanie od zubov

 • veľká rozteč zubov k veľkosti materiálu - vznik vibrácií
 • malá rozteč zubov k veľkosti materiálu - zahltenie zubovej medzery
 • nevhodné rezné parametre k rozstupu a materiálu
 • vodítka roztiahnuté na maximum - málo priestoru na pretočenie pásu
 • pás beží hlboko vo vodidlách - kontakt zubov a vodiacich prvkov

Praskanie od chrbta

 • príliš veľký posuv do rezu alebo nízka rýchlosť
 • opotrebované vodiace prvky pri chrbte pásu
 • chrbát pásu sa dotýka nákolku obežných kolies
 • vodítka príliš ďaleko od seba
 • rozmer obrobku presahuje únosnosť pásu
 • nedostatočne napnutý pás

Praskanie od stredu

 • opotrebované alebo priamo zaseknuté ložiská
 • zle nastavené kladky - nedostatočné narovnanie do vodítok
 • poškodené kontaktné plochy obežných kolies
 • príliš veľký rádius plôch obežných kolies
 • príliš napnutý pás

Príslušenstvo


Pre kvalitné nastavenie a nastavenie je potrebné mať k dispozícii vhodné príslušenstvo. Naši technici za vami radi dorazia a vykonajú meranie za vás, avšak pokiaľ sa zaoberáte priemyselným rezaním, odporúčame mať aspoň niektoré vybavenie vlastné k pravidelným kontrolám.

Refraktometer

 • Slúži na meranie koncentrácie oleja v reznej emulzii a pracuje na princípe lomu svetla.
 • Kvapátkom naneste vzorku emulzie na sklo a zatvorte plastovú dosku pre dopad svetla.
 • Zaistite dobré svetlo, zaostrite okulár a odčítajte hodnotu.
 • Odpočítaná hodnota sa musí vynásobiť prepočtovým koeficientom.

Tachometer

 • Slúži napríklad na meranie skutočnej rýchlosti pílového pásu.
 • Obvod meracieho kotúča je presne 100 mm. Opotrebenie teda ovplyvňuje presnosť.
 • Meria tiež v rozmedzí 0.10-20.000 rpm alebo 0.10-1999 m/min.
 • Ponúka pamäť merania a mnohé ďalšie nastavenia.

Tenzometer

 • Slúži na meranie napnutia pílového pásu na stroji.
 • Automaticky kompenzuje všetky odchýlky bez ohľadu na rozmery pílového pásu.
 • Je možné merať ako pri napínaní, tak aj povoľovaní pílového pásu.
 • Odporúčané hodnoty sa nachádza v zelenom poli medzi 250 - 300 N/mm2.

Kompletný kufrík

 • Ponúka všetko nevyhnutné vybavenie určené na meranie a nastavovanie stroja a pílových pásov.
 • Mechanické prístroje: refraktometer, tenzometer, stopky, úchylkomer.
 • Mechanické meranie: meter, šuplera, dorazový uholník, škárové mierky.
 • Elektrické zariadenie: tachometer, baterka.