Obsluha strojov

Vplyv stroja na životnosť pásu


Využite všetky cesty, ako dosiahnuť dlhšiu životnosť pílových pásov. Prináša to obrovský potenciál úspor, a to nielen pri jednoduchom prepočítaní ceny za rez, ale aj úspory administratívne a prevádzkové vďaka menej častým výmenám. Na strane pásovej píly niektoré veci neovplyvníme, je však potrebné si byť vedomí obmedzení. U iných ale môžeme ponúknuť niekoľko tipov na zlepšenie.

Len máločo na pásovej píle dokáže ovplyvniť životnosť pílových pásov toľko ako vodítka. Odporúčame pravidelne kontrolovať ich funkčnosť a precízne nastavenie. Len tak je možné dosiahnuť presný rez a zároveň dlhú životnosť nástroja.


 • Pokiaľ je to možné, celý segment (vodiacu kocku) vyberte zo stroja a nastavujte na pracovnom stole.
 • Skontrolujte stav tvrdokovov (bočný aj horný prítlačný) a bezproblémovú funkčnosť ložísk.
 • Nastavenie vodítok vykonávajte na nový pás. Ideálne je mať v dielni odstrihnutý referenčný kus.
 • Tvrdokovy nastavujte tak, aby medzi pílovým pásom a vodidlami bola medzera 0,02-0,05 mm.
 • Navádzacie ložiská (kladky) prisaďte až k narovnanému pásu. Od ložísk musí byť v rovine s tvrdokovy.
 • Vráťte segment späť na stroj, ale finálne neupevňujte. Nechajte ho posadený trochu vyššie.
 • Nasaďte pílový pás, nechajte ho prebehnúť, aby sa usadil na obežných kolesách.
 • Vykonajte finálne nastavenie segmentu. Medzi pásom a kockou ponechajte 1 mm medzeru. Dotiahnite.


Upozornenie:

Tento postup nie je platný pre všetky typy pásových píl. Je možné ho aplikovať u väčšiny strojov nožnicového typu a niektorých horizontálnych. Konkrétny postup je vždy uvedený v manuáli stroja.

U niektorých strojov, najmä tých jednoduchších, nie sú obe obežné kolesá pevne umiestnené na hriadeli. Obsluha stroja potom musí vykonávať ich pravidelné nastavenie, aby mal pílový pás správnu pozíciu, nespadával alebo sa nedotýkal hrany obežného kolesa. V prípade, že vám pílový pás nabieha na nákolok, dochádza k poškodeniu nielen pásu, ale časom aj kolesa samotného.


 • Pred zložením starého pásu skontrolujte jeho pozíciu na obežných kolesách.
 • Ak to nie je možné, nasaďte pás nový, dotiahnite a nechajte ho voľne prebehnúť.
 • Skontrolujte pozíciu pásu, kde by mala byť medzi chrbtom a nákolkom medzera 1-2 mm.
 • V prípade, že je medzera väčšia alebo sa pás dotýka nákolku, povoľte pás a upravte náklon kolesa.
 • Väčšinou je na tento účel na vonkajšej strane ramena píly imbusová skrutka.
 • Dotiahnite pás, nechajte prebehnúť a skontrolujte. Opakujte pokiaľ nie je pás na správnom mieste.


Upozornenie:
Tento postup nie je platný pre všetky typy pásových píl. Konkrétny postup je vždy uvedený v manuáli stroja.

Pri výbere či používaní pásovej píly je dobré prihliadať aj na konštrukčné obmedzenia na strane pílových pásov. Čím akostnejší je delený materiál, tým skôr ich treba rešpektovať. Pre optimálny výkon a životnosť pílových pásov by mali mať obežné kolesá svoj minimálny priemer, píla by mala poskytnúť dostatok priestoru na pretočenie pásu a najmä v plných materiáloch by nemal byť pílový pás preťažovaný príliš dlhými rezami.


Šírka x hrúbka
Obežné kolesá
Pretočenie pásuDelený materiál
jednotky v mmmin. priemer v mmmax. na 100 mm
max. priemer v mm
13 x 0,6529023°50
20 x 0,9041020°100
27 x 0,9041020°150
34 x 1,1050017°250
41 x 1,3059014°400
54 x 1,3059014°600
54 x 1,6073011°900
67 x 1,6073011°1300
80 x 1,6073011°2000

Vzhľad a tvar špon je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako vyhodnotiť správnosť nastavených rezných parametrov. Základným parametrom je kapacita zubovej medzery, najmä menších rozstupov pri variabilných ozubeniach.


 • Voľne stočená špona vľavo je správnym výsledkom.
 • Ťažká a silne zatočená špona značí, že buď nie je vhodne zvolené ozubenie alebo rezné parametre. Takáto špona nadmerne namáha pílový pás a môže spôsobiť jeho poškodenie.Čítaním špon je možné rýchlo vyhodnotiť správnosť rezných parametrov

Hrubé, ťažké alebo modré triesky

 • príliš vysoký tlak na krátke rezné časy
 • vysoký posuv do rezu relatívne k rýchlosti pásu
 • nedostatočné chladenie, zlá koncentrácia

Voľne stočené triesky

 • správne hodnoty rezu
 • pri viacerých zatočených šponách mierne upraviť parametre
 • alebo skontrolovať vhodnosť rozstupu zubov

Tenké alebo práškovité triesky

 • zvýšiť posuv do rezu alebo spomaliť rýchlosť pásu
 • pri strunovitých a zatočených šponách použite väčší rozstup zubov

Príklady upnutia materiálu
Na obrázku sú znázornené iba niektoré z príkladov možného upnutia materiálu v stroji. Vždy dbajte na pevné zovretie materiálu, aby v žiadnej časti rezu nedochádzalo k vibráciám alebo k pretočeniu v prípade okrúhlych tvarov. Pri dutých či plochých materiáloch, ak to umožňuje situácia, je vždy výhodou skrátiť kontaktnú dĺžku rezu postavením na výšku.


Delenie zväzkov materiálu je možné iba ak je stroj vybavený horným prítlačným zverákom. V prípade, že stroj nedisponuje automatickým hydraulickým podávaním, je vhodné konce materiálu zopnúť svorkami alebo zvariť. Pri zváraní majte ale stroj vždy vypnutý.


 • Horizontálny stroj - ideálny na delenie plných materiálov všetkých akostí, nie je príliš vhodný na delenie hranatých profilov.
 • Horizontálny stroj s náklonom ramena - ideálny na delenie profilov všetkých tvarov a veľkostí.
 • Stroj s kyvným ramenom - univerzálne použitie, obmedzené možnosti delenia materiálov s vysokou pevnosťou v ťahu.
 • Vertikálny stroj – väčšinou drobné manuálne rezanie alebo špeciálne automatické systémy.