Pozitívna geometria (K)

Pozitívny rezný uhlom je určený pre ťažné materiály tvoriace dlhú triesku a plné materiály väčších prierezov