DIAGRIT K

Diamantový pílový pás s kontinuálnou vrstvou

Zrnité ostrie (D)
Zmiešané materiály
Rozmer 10 x 0,50 - 100 x 1,10 mm