DIAGRIT K VA

Diamantový pílový pás s kontinuálnou vrstvou a nerezovým telom

Zrnité ostrie (D)
Zmiešané materiály
Rozmer 13 x 0,50 - 100 x 1,10 mm