CUBOGRIT U

Pílový pás so segmentovou vrstvou CBN

Zrnité ostrie (B-6), (B-8), (B-12), (B-30), (B-20)
Zmiešané materiály
Rozmer 10 x 0,50 - 100 x 1,10 mm