CUBOGRIT K

Pílový pás s kontinuálnou vrstvou CBN

Zrnité ostrie (B)
Zmiešané materiály
Rozmer 10 x 0,50 - 100 x 1,10 mm