FUTURA NE RS

Upravená geometria pre menšiu stratu materiálu v neželezných kovoch

Trapézový zub (T)
Plné materiály
Rozmer 41 x 1,30 - 80 x 1,60 mm