Používání pilových pásů

Příklady upnutí

Správné upnutí řezaného materiálu je nutné podřídit typu stroje a profilu (průřezu) obrobku. Materiál musí být vždy pevně upnut a v žádném režimu práce stroje se nesmí chvět (vibrovat). Vibrace vzniklé chybným upnutím materiálu podstatně snižují životnost a výkon pilového pásu a mohou také poškodit stroj. Optimální upnutí materiálu napomáhá k lepšímu vedení pilového pásu v řezaném obrobku, zvyšuje výkon nástroje a zkracuje řezný čas. Z uvedených příkladů je zřejmá odlišnost upnutí na jednotlivých typech strojů. V zásadě však platí, že je nutné co nejvíce eliminovat rozdílnost délky řezných kanálů na řezaném materiálu. Této podmínce je vždy nutné vyhovět, protože ta je rozhodující při volbě typu pilového pásu. V případě složitých tvarů profilů nebo svazkového řezání se obraťte na naše techniky.


Pásová pila s výkyvným ramenem Příklady upnutí materiálu 1
Příklad upnutí na stroji s výkyvným ramenem.
   
Dvousloupová pásová pila Příklady upnutí materiálu 2
Příklad upnutí na dvousloupovém stroji.

Typy strojů, které mají vedení pilového pásu rovnoběžně s rovinou stolu nejsou vhodné pro dělení tenkostěnných profilů (Jäkel). Modernější stroje jsou již konstruovány s náklonem pilového pásu (3°) od roviny stolu, a ty již tento nedostatek dvousloupových strojů eliminují.

   
Pásová pila s výkyvným ramenem a dvousloupová pásová pila Příklady upnutí materiálu 3
Příklady upnutí pro oba typy strojů.ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2018 WIKUS